BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA RESMİ BELGE ÖZEL BELGE AYRIMI


BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA RESMİ BELGE ÖZEL BELGE AYRIMI GİRİŞ Toplumsal yaşamın düzeni ve sosyal hayatın devamı için hukuk toplumu tarafından kendilerine sonuç bağladığı mühür ,damga ,belge gibi unsurların varlığı ,hukuk devletinin gereklerindendir Bilhassa bazı belgeler…

Yazının Devamı...

SAHTE EVRAK VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU


SAHTE EVRAK VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU Türk Dil Kurumunda evrak kelimesi, “Resmî kurumlarda işlem gören belgeler” belge kelimesi, “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.” olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli olan sahtecilik kelimesinin…

Yazının Devamı...

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU


SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU Vergi suçları arasında ,hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan uygulamada en sık rastlanılanları sahte belge düzenlemek ve kullanmak suçlarıdır. Sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları birbirinden bağımsız suçlar olup ;213 sayılı VUK…

Yazının Devamı...