SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU


SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU Vergi suçları arasında ,hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan uygulamada en sık rastlanılanları sahte belge düzenlemek ve kullanmak suçlarıdır. Sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları birbirinden bağımsız suçlar olup ;213 sayılı VUK…

Yazının Devamı...

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU


BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU Yargılamanın en önemli aşamalarından biri olan bilirkişi incelemesi ve bilirkişilik de özel hukuk alanında meydana gelen bu önemli değişimden kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) Dördüncü Kısmının Beşinci Bölümünde…

Yazının Devamı...