BİLİRKİŞİ RAPORU, ÖZEL TEKNİK MÜTALAA VE KVKK İHLALİ


BİLİRKİŞİ RAPORU, ÖZEL TEKNİK MÜTALAA VE KVKK İHLALİ Bilirkişi, söz konusu sorunu çözümlemek için hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda başvurulan o konunun uzmanı olan gerçek veya özel hukuk…

Yazının Devamı...

HEKİMLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI


HEKİMLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI Hekimlik, geçmişten günümüze bilimin ışığında yürütülen, toplumumuz için son derece önemli bir meslektir. Hayatımızın bazı dönemlerinde meydana gelen bedensel veyahut ruhsal bozulmalar veya değişimler sonucunda hekimlerimizin kapısını çalarız. Bu da…

Yazının Devamı...

HAKSIZ UYGULANAN ADLİ KONTROL TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI


HAKSIZ UYGULANAN ADLİ KONTROL TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI Ceza muhakemesi faaliyeti kapsamında  ,maddi gerçeğe ulaşmak ve muhakeme sonucu hükmün infazını mümkün kılmak amacıyla suç soruşturma ve kovuşturması kapsamında koruma tedbirlerine başvurulması mümkündür. Kamu yararının ön…

Yazının Devamı...