TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ


TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE  DAVA ÇEŞİTLERİ GİRİŞ Dava çeşitleri ,6100 sayılı HMK’nın 105-113.maddeleri arasında sayılmıştır.Dava dilekçesinde dava türünün yanlış nitelendirilmesi nedeniyle davacının usulden reddine karar vermesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan yanlışlardan biridir. HMK’nın 32. maddesi…

Yazının Devamı...