SENEDE İMZA ATMADAN BORÇLU OLDU TÜM MALVARLIĞINI KAYBETTİ

“ SENEDE İMZA ATMADAN BORÇLU OLDU TÜM MALVARLIĞINI KAYBETTİ ”

Günümüzde bazen kişiler herhangi bir senede imza atmadan, bir şekilde borçlu olabilmekte, akabinde yapılan hacizlerle tüm mal varlığını kaybedebilmektedirler. Bizler de bu durumu basından kimi zaman görmekte ve izlemekteyiz. Peki, bu durum nasıl gerçekleşmektedir. Bu durumu anlamak için öncelikle belgede sahtecilik nedir, ne değildir? Diye bakmak gerekir. Belgede Sahtecilik, gerçekte olmayan bir belge düzenlemek veya gerçek bir belge üzerinde tahrifat  yaparak değişiklik yapmak ve bu belgeleri kullanmaktır.

Bu tanıma göre sahteciliği iki bölümde inceleyebiliriz:

1. TÜMDEN (KÜLLİYEN) YAPILAN SAHTECİLİK :

Gerçekte olmayan bir belgeyi bütünü ile sahte olarak düzenlemek ve bu belgeyi kullanmaktır.

Bu sahtecilik türünde, sahtecinin herhangi bir yolla elde ettiği ve genelde orijinalinden

takliden sahte olarak özel matbaalarda basılmış veya bilgisayar yöntemiyle oluşturulmuş boş belgelerin (pasaport, ehliyet, hüviyet  cüzdanı vb.) istenilen şekilde düzenlenip, uydurma kaşe, mühür ve imzalarla tastik edildikten sonra kullanılması söz konusudur.

Tamamen sahte olarak basılan ve düzenlenen belgelere orijinallerindeki matbu yazı, rakam, işaret ve diğer desenler aynen yapılmaya çalışılır. Ancak ne kadar taklit edilmeye çalışılıyorsa çalışılsın, sahteler orijinallerinden birtakım farklılıklar taşırlar. malvarlığım gitti – resim

2. KISMİ SAHTECİLİK :

Elde mevcut gerçek bir belge üzerindeki bilgilerin tahrif yoluyla değiştirilerek bu belgenin kullanılmasıdır.

a) Kısmi Sahteciliğin Amaçları : Kısmi sahtecilikte yapılan başlıca tahrifat şekilleri  şunlardır:

Değer yönünden : Çek, bono ve benzeri belgelerin değer gösteren bölümleri üzerinde değişiklik yapmak. Örneğin “300.000 TL” değerindeki bir senetteki “3” rakamının sürşarj yoluyla “8” haline getirilerek senedin “800.000 TL” getirilmesi gibi.

Zaman yönünden : Muhtelif belgelerde çeşitli yönlerden önem arz eden tarihler üzerinde değişiklik yapmak. Bu yönde yapılan sahtecilikler genelde senetlerin vade tarihleri, pasaport, nüfus cüzdanı gibi belgelerdeki doğum tarihleri, pasaportlardaki giriş çıkış tarihleri üzerinde yapılan değişiklikler şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Anlam yönünden : Bir belgenin muhtevasındaki bilgilerin ifade ettikleri anlamlar açısından değiştirilmesidir.

Bu yönde yapılan sahtecilikler genelde pasaport, ehliyetname, nüfus hüviyet cüzdanı gibi belgelerdeki isim, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, meslek vb. hanelerde yapılan değişiklikler, muhtelif alanlarda yazılmış ve düzenlenmiş senet, sözleşme gibi belge metinlerinde yapılan silme ve ilaveler şeklinde kendini göstermektedir.

b) Kısmi Sahteciliğin Yapılma Yolları :

Sürşarj : Mevcut harf ve rakamlar üzerinde kalemle oynama ve eklemeler yaparak şeklini değiştirip yeni harf ve rakamların eklenmesidir. Örneğin “a” harfinin “b” harfine

dönüştürülmesi veya “3” rakamının “8” rakamına dönüştürülmesi gibi.

İlave : Mevcut harf ve rakamlara yeni harf ve rakamların eklenmesidir. Günümüzde

üzerlerinde en çok değişiklik yapılan belgeler çekler, hesap cüzdanları, vasiyetler, loto kâğıtları, diplomalar ve resmi kâğıtlardır. Basit bir ekleme işlemiyle belge üzerinde değişiklik yapılabilir. Örneğin ilk önce “50.000 TL” olarak tanzim edilmiş bir çekte “5” rakamının başına “1” rakamı eklenerek ve yazıyla değer gösteren “elli bin” ifadesinin başına “yüz” yazısı eklenerek söz konusu çek “150.000 TL” lık bir çek haline getirilebilir.

Silme : Kimyasal ve fiziksel yolla yapılabilmektedir. Kimyasal maddeler (çamaşır suyu vb.) kullanılmak suretiyle yapılan silme işlemine kimyasal silme; silgi, çakı, jilet vb. vasıtalarla yapılan silme işlemine fiziksel silme diyoruz.

Buna ek olarak, herhangi bir belgede varlığı istenmeyen bölümler kesilerek de değiştirme işlemi yapılabilir.

Lekeleme ve Karalamalar : Belgeler üzerindeki mevcut kayıtların veya yapılmış  tahrifatların gizlenmesi gayesiyle bu bölümler herhangi bir şekilde karalanmış veya üzerlerine mürekkep, boya gibi maddeler dökülmüş olabilir.

Yakma, Yırtma : Belgeler üzerindeki bazı kayıtların veya yapılmış tahrifatların yok edilmesi gayesiyle bu yöntemlere başvurulabilir.