Türk Ceza Kanunu


Kanun No : 5237 Kabul Tarihi : 26/09/2004 Resmi Gazete Tarihi: 12/10/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25611   BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM : Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM : Temel…

Yazının Devamı...