KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI


KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI KISMİ DAVA Kısmi dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili bu maddeye göre, “(1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da…

Yazının Devamı...

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA RESMİ BELGE ÖZEL BELGE AYRIMI


BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA RESMİ BELGE ÖZEL BELGE AYRIMI GİRİŞ Toplumsal yaşamın düzeni ve sosyal hayatın devamı için hukuk toplumu tarafından kendilerine sonuç bağladığı mühür ,damga ,belge gibi unsurların varlığı ,hukuk devletinin gereklerindendir Bilhassa bazı belgeler…

Yazının Devamı...

SAHTE EVRAK VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU


SAHTE EVRAK VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU Türk Dil Kurumunda evrak kelimesi, “Resmî kurumlarda işlem gören belgeler” belge kelimesi, “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.” olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli olan sahtecilik kelimesinin…

Yazının Devamı...