TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ


TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE  DAVA ÇEŞİTLERİ GİRİŞ Dava çeşitleri ,6100 sayılı HMK’nın 105-113.maddeleri arasında sayılmıştır.Dava dilekçesinde dava türünün yanlış nitelendirilmesi nedeniyle davacının usulden reddine karar vermesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan yanlışlardan biridir. HMK’nın 32. maddesi…

Yazının Devamı...

MÜHÜR BOZMA, MÜHÜR VE KAŞE SAHTECİLİĞİ


MÜHÜR BOZMA, MÜHÜR VE KAŞE SAHTECİLİĞİ Mühür Bozma Suçu  Mühür, üzerinde işlem yapılan eşyanın başkalarının tasarruf alanından çıkarılmasını sağlayacak şekilde eşya veya muhafazası üzerine koyulan özel işaretlerdir. Mühürlemenin amacı, kamu hukuku kurallarına uymayan, izinsiz veya…

Yazının Devamı...

MEŞRU MÜDAFAA VE ZORUNLULUK HÂLİ ARASINDAKİ FARKLAR


MEŞRU MÜDAFAA VE ZORUNLULUK HÂLİ ARASINDAKİ FARKLAR GİRİŞ Türk Ceza Kanunu’nun 24-34.maddelerinde ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler ele alınmıştır.  5237 sayılı  Kanunun 24, 25, 26, 27. Maddelerinde  ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran hâller  ;…

Yazının Devamı...